Digital brevlåda Skatteverket

480

Born digital - Riksarkivet

3. Hur går det med rekrytering av generaldirektör? 4. Hur många kommer att jobba i den nya myndigheten… LIA i det digitala landskapet - ett öppet webbinarium för dig som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.

Digitala myndigheten

  1. Hue bridge unable to connect
  2. Nyhetsbyrån direkt avanza
  3. Lgr 11 centralt innehåll svenska
  4. Tips för att flytta ett kylskåp
  5. Vart kan man se skam 2021
  6. Serie om otrohet
  7. Fina stolen torne
  8. När kan man höra hjärtljud hos barnmorskan
  9. Bangladesh
  10. Ikea matgrupp

Juridiska perspektivet Det digitala mötet Verksamhetsperspektivet Informations- och dataperspektivet Tekniskt perspektiv Säkerhet och integritet; En gemensam digital portal till Europa Myndighet Kommun och region Privatperson och företag; Nyttorealisering {en:Hack for Sweden} Sveriges dataportal. Öppna och delade data Juridiska perspektivet Det digitala mötet Verksamhetsperspektivet Informations- och dataperspektivet Tekniskt perspektiv Säkerhet och integritet; En gemensam digital portal till Europa Myndighet Kommun och region Privatperson och företag; Nyttorealisering {en:Hack for Sweden} Sveriges dataportal. Öppna och delade data Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden. Brevlådan förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Skatteverket tillhandahåller IT-drift av tjänsten. Det digitala stödet. Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgift att skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd samt förbättra kännedomen om det digitala stödet och göra det enklare att hitta.

Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala

Utveckling av digitala arbetssätt och processer hos statlig myndighet. Länsstyrelsen Västra Götaland hade övergått till en digital hantering av ärenden och  Inera är projektägare och i projektet ingår Sveriges kommuner och regioner, SKR, enskilda regioner och kommuner, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG,  Pensionsmyndigheten satsar mycket på digitala kontakter med allmänheten.

Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda

Sammanfattning. Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att de statliga myndigheterna ska kunna lämna in sina årsredovisningar digitalt. Enligt uppdraget ska ESV också göra en bedömning av kostnader och nyttor samt redovisa en genomförandeplan. 2020-08-04 · Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter. vända sig till myndigheterna för att initiera en ansökan eller lämna uppgifter i ett pågående ärende. Kontakterna sker i dag oftast via vanlig post men det finns möjligheter att ersätta dessa med digital post eller med e-tjänster.

Digitala myndigheten

Tid 10.00-11.00. Varje behörig myndighet ska lämna den information som behövs till Myndigheten för digital förvaltning för att den myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter som s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad. Bakgrund CA garanterar att personen med det digitala ID:t är den man utger sig för att vara. En CA ingår ibland i en portfölj med betrodda tjänster som erbjuds av en kommersiell leverantör. Andra gånger är en CA inbyggd i och upprätthålls internt av IT-tillhandahållna tjänster på ett företag eller en myndighet.
U english words

Digitala myndigheten

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation  21 apr 2020 En panel av 30 svenska experter ger sin syn på hur jobben kommer att förändras på tio års sikt och vilken digital kompetens som kommer att  DIGG – Myndigheten för digital förvaltning | 17719 followers on LinkedIn.

Vi i  Skaffa en digital brevlåda.
Political party

Digitala myndigheten parlamentarism sverige idag
frimurare orden stockholm
hur anmaler man pappan till forsakringskassan
shadowban instagram test
socialchef flens kommun
estetisk gymnasium göteborg
sofia zackrisson läkare

Konsolideringen av det digitala stödet framskrider

MTM är de svenska bibliotekens lånecentral med legimus.se som navet i verksamheten. Det finns fyra digitala brevlådor. När du valt en av de digitala brevlådorna kan du klicka i vilka myndigheter som du vill ha digital post från. Ångrar du dig kan du enkelt avsluta tjänsten och få din post på papper igen.

Digital transformation gör nya arbetssätt möjliga - Framtidens

Posten samlas i en säker digital  I dag invigs Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och de 40 medarbetarna släpps in i de nyfixade lokalerna i Sundsvall.

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2) Lagen, förordningen och DIGG:s föreskrifter kompletterar varandra och måste läsas tillsammans för att få en full förståelse av vilka krav som gäller. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för REMM drivs sedan 2011 (regeringsuppdrag 2011–2015) av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. De myndigheter som har deltagit i REMM sedan starten har i genomsnitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande betydligt En myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn ska inrättas i Sundsvall.