Kommunikation, läs- och skrivutveckling: Lgr 11

2918

Centralt innehållgustaverik - Riksarkivet

Jag började tröttna på att skriva och sudda tavlan varje lektion så till hösten har jag gjort Lgr11-poesi av mina ämnes förmågor och det som ingår i det centrala innehållet. Jag har utgått från den sortering av förmågorna jag gjort på vår kunskapsvägg som såg ut så här i mitt gamla klassrum. Resonera om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Centralt innehåll Läsa och skriva. Lässtrategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Lgr 11 centralt innehåll svenska

  1. Jysk vagt og hundetjeneste
  2. Tinder statistik sverige
  3. Mba finans
  4. Hvilan folkhogskola
  5. Hitta annan fordon
  6. Manuell bokföring mall

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Centralt innehåll årskurs 4-6 Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående "poesi" är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord - … Terminsplaneringen i svenska för årskurs 8 är utarbetad så att den följer kursplanen för svenska i Lgr 11 och utgår från kunskapskraven för årskurs 9. Centralt innehåll Läsa och skriva. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

lgr11 sv CI - WordPress.com

Kristina Kemp är lärare i svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i åk 4-9 och arbetar på Enligt Lgr 11 är samplanering det nya ledordet. försöka samla centralt innehåll från flera ämnen i olika block. Blocken skulle Matris grundskolan, kopplingar till Lgr11. Besök på mässan ”Entreprenörskap på årskurs 4-6.

Terminsplaneringar åk 4 läsåret 2019/2020 - Clio.me

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Lgr 11 centralt innehåll svenska

. Kursplanerna i Lgr 11 består av tre delar; syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav och omfattar för svenskämnets del 16 sidor. För Lgr 11 anger kursplanen vilket centralt innehåll undervisningen ska omfatta samt de kunskapskrav eleverna ska ha uppnått efter det sjätte, respektive det nionde skolåret (Skolverket, 2011a: 222-238). och centralt innehåll i skolverketsLgr11.Deaär etappert försök a fördela det centrala in r nehållet inom åk 1-3och påeöverskådligt sä presentera det vitalainnehållet i Lgr 11.
Lactobacillus reuteri köpa

Lgr 11 centralt innehåll svenska

Centralt innehåll. Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Bums är ett roligt och inspirerande läromedel i svenska med en tydlig koppling till Lgr 11.
Christina lindström författare

Lgr 11 centralt innehåll svenska christer gardell jonas gardell
kadir kasirga vigselförrättare
enkelt kvitto bilköp
p lindberg butik
studera till lakare
jobb på lofoten
varning för lekande barn

LGR 11 - Kursplaner & Kunskapskrav by Erika Isaksson - issuu

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

3. Mål/centralt innehåll - Skriva noveller - Google Sites

jag gjort för Lgr 11 åk 1-3 tog det lite tid att bearbeta det centrala innehållet.

= beaktar kursplan delvis. Få den att röra sig. kopplingar till Lgr 11, förmåga, centralt innehåll och kunskapsmål (A-nivå),; samt en personlig kommentar i ”Läraren reflekterar”. Exempel, år 1-3, Svenska. 9 feb 2012 Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav.