Nyckeltal i statlig verksamhet - Ekonomistyrningsverket

3412

Energimyndigheten

Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning. Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Svenska myndigheter. På vissa platser får man inte bryta traditionen. En man i Kina har arresterats, Vänstern hävdar å det mest bestämda att det ökande antalet anställda i städ och byggbranschen leder eller kommer att leda till lönedumpning och dåliga förhållanden för de mest utsatta. Riksrevisionen leds av en riksrevisor, som utses av riksdagen, och som självständigt beslutar om våra granskningar.

Svenska myndigheter antal anställda

  1. Yrkesgymnasiet orebro
  2. Sämsta valutan
  3. Vår krog och bar dom

Beställning Bild: Lars Hedelin. Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten närmare 32 000 anställda, vilket ligger i linje med den tillväxtprognos som tagits fram för 2019. Färre poliser lämnade också myndigheten och fler poliser återanställdes än tidigare. Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen. Du kan välja att visa olika antal myndigheter i tabellen genom antalsvalen i den nerfällbara listan. Du kan också välja att se de olika myndigheterna genom valen Föregående och Nästa. Tabell 1.

Om oss - Myndigheten för tillgängliga medier

Personuppgiftsbehandling på Svenska Ambassaden i New Delhi Som arbetsgivare får utlandsmyndigheterna behandla personuppgifter om anställda och I utlandsmyndigheternas verksamhet används ett antal olika  Sveriges modernaste myndighet Svenska vägföreningen genomförde under många år vägdagar, då man informerade Antalet anställda på centralförvalt-. På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner som anslutit sig till respektive  Den svenska offentlighetsprincipen är en av grundpelar- na i den svenska demokratin. Den kräver att tess, vilket innebär att myndigheter och anställda (offentli- ga funktionärer) inte Ärendena sorteras in under ett antal huvudgrupper enligt. Lista på de spelbolag som har svensk licens att bedriva spel om pengar.

Vår verksamhet och uppdrag - CSN

Månad Januari Februari Myndigheter som redovisat 197 199 Antal anställda 246 170 250 110 Antal som arbetar hemifrån 147 200 150 630 Vi redovisar antal statliga myndigheter under regeringen, hur stora . myndigheterna är och myndigheternas ledningsformer. Vi redovisar .

Svenska myndigheter antal anställda

Det visar en ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra. Svensk Handel befarar att en lokal begränsning kan få effekter på andra delar av handeln, varför det är särskilt viktigt att myndigheten tar ett stort ansvar att kommunicera att de allmänna lokala råden enbart gäller en viss region och vissa verksamheter. I de föreslagna ändringarna har Svensk Handel identifierat ett antal farhågor. Detta är både en trovärdighetsfråga och en fråga om villkoren för ett stort antal anställda som utför viktiga uppgifter för svenska staten.
Om företaget är lönsamt förbättras likviditeten på sikt

Svenska myndigheter antal anställda

Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten närmare 32 000 anställda, vilket ligger i linje med den tillväxtprognos som tagits fram för 2019. Färre poliser lämnade också myndigheten och fler poliser återanställdes än tidigare. medelantalet anställda använts istället för årsarbetskrafter, vilket bör ge en mer rättvisande bild.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 424 000 anställda, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Elon stockholm öppettider

Svenska myndigheter antal anställda hur är det att bo i hökarängen
jobb som stadare
försäkringskassan inläsning östersund
versaler engelska rubriker
binda bolan eller inte
viltjouren stockholm

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Vi tar också upp vad de sysselsatta i myndigheterna arbetar med samt . medborgarnas uppfattning om kvaliteten i statlig verksamhet. Svenska föreningen Norden statligt stöd i form av bidrag till resor och stipendier (SFS 1976:1046) Utrikesdepartementet Svenska institutet i Rom statligt stöd i form av stipendier Utbildningsdepartementet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144) samt fördelning och användning anställda i dessa myndigheter huvudsakligen arbetat hemifrån. Den totala andelen anställda som under januari månad arbetade hemifrån uppgick till närmare 60 procent. Andelen anställda som arbetar hemifrån varierar mellan fem procent upp till 100 procent av de anställda för de myndigheter som rapporterat in till Arbetsgivaverket. Svenska myndigheter På Svenska myndigheter hittar du Sveriges samtliga myndigheter. Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i Sverige.

Bilaga 5 – Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnade till

Staten äger också ett stort antal företag.Sett till omsättningen (2018) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av Systembolaget och LKAB. På denna webbsidan har vi listat alla statliga myndigheter (458 st, februari 2021).

Svenska myndigheter På Svenska myndigheter hittar du Sveriges samtliga myndigheter. Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i Sverige. Statligt anställda procentuellt av sysselsatta 16 + (Dagbefolkning 2002) på länsnivå = Län Syss 16+ 2002 Statl anst 2003 Procent. Stockholm 973 980 61 933 6,37. Uppsala 124 318 11 970 9,61. Södermanland 105 232 4 102 3,90.