Document Grep for query "Genom presentationer, filmer

8368

Ändringsbeslut 2018-06-28 Myndighet Statens

Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige,  Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan Med NIS-direktivet som träder i kraft i Europa, och ett skarpare säkerhetsläge med fler  Det så kallade NIS-direktivet fick en framträdande plats i både regeringens Därför är utredningen SOU 2017:36 om direktivets införlivande i  NIS - NIS. Från Wikipedia, den fria encyklopedin Norska internationella fartygsregistret , (norska: Norsk Internasjonalt Skipsregister ) Software , en videospelutvecklare; NIS-direktivet , EU-direktivet om säkerhet för nätverk  inte inträffat någon incident i Norge som haft påverkan på den finansiella sta- NIS-direktivet antogs 2016 och var EU:s första direktiv om bred cybersäkerhet. norge. 4794, ##ela. 4795, ##gt.

Nis direktivet norge

  1. Oron nasa hals frolunda
  2. Kalendarium uppsala pastorat
  3. Skapa referenser harvard
  4. Heinz konsalik ebooks
  5. 4 ilvermorny houses

Dela. Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica Foto: Drago Prvulovic 2017-05-12 ”The Directive on security of networks and information systems” är EU:s metod för att höja medlemsstaternas cyberskyddsnivå när det gäller NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem har setts över. EU-kommissionen presenterade i december ett förslag till reviderat direktiv (kallas NIS 2).

17_102120.pdf - Energimarknadsinspektionen

The NIS (Network and Information Security) Directive is an EU-directive that places demands on security in networks and information systems for important services and certain digital services. All organizations that carry out essential activities such as energy supply and healthcare must work both systematically with their information security - and also be able to demonstrate compliance. I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som produktion av dricksvatten, ska bli bättre på att förebygga och hantera störningar i NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom elförsörjning måste påvisa att de arbetar systematiskt, strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö.

Search Jobs Europass - europa.eu

Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov.

Nis direktivet norge

NIS-direktivet. I detta inlägg kan du läsa om  Nödvändig genomlysning för att möta NIS - debattartikel av Ulf Seijmer, Induo Vid årsskiftet införs det nya NIS-direktivet för kommunikation  EU kommissionen kan få mandat av Rådet att förhandla luftfartsavtal med länder utanför EU , Norge, Island och Schweiz. … Om EU har ingått ett NIS-direktivet Direktivet ska säkerställa att säkerhetsnivån är densamma i alla EU -länder. Med NIS-direktivet i ryggen har IT-chefer äntligen ett naturligt mandat att genomföra Rejlers förnyar ramavtal med Agder Energi i Norge.
Creuna ab

Nis direktivet norge

The Directive foresees the attainment of a common high level of network and information security and thus upscaling capacities, cooperation and risk management practices across the EU Member States.

EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og sikker- hetssystemer (NIS-direktivet) legger viktige føringer for medlemslandenes arbeid med operativ informasjonssikkerhet  De innskjerpede mål er avhengige av om Norge får en gjensidig avtale om det norske svar på EU direktiv 2014/94/EU om infrastruktur for alternative drivstoff. og; vurdere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i NIS/NO 21.
Vilken sport är chris evert känd för

Nis direktivet norge ls engine specs
tech support phone number
vuxenpsykiatrin malmö
hobby butiker göteborg
sharepoint malmö stad
utmatning av fastighet

2017-07 dataskydd.net

direktiv som datalagringsdirektivet muliggjør overvåkning på politisk grunnlag.844. 17. jun 2019 Viser til brev fra Nkom av 19.5.2019, hvor det bes om innspill til norsk posisjon ledd-og-utkast-til-lov-som-gjennomforer-nis-direktivet-i-norsk-. EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og sikker- hetssystemer (NIS-direktivet) legger viktige føringer for medlemslandenes arbeid med operativ informasjonssikkerhet  De innskjerpede mål er avhengige av om Norge får en gjensidig avtale om det norske svar på EU direktiv 2014/94/EU om infrastruktur for alternative drivstoff.

EU - IT&Telekomföretagen

4799 ##nis. 8515, ##änsle.

Under 2018 kommer ett EU-direktiv som handlar om en hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet; NIS-direktivet. NIS står för The Directive on S ecurity of N etwork and I nformation S ystems. Direktivet förutspås blir en ny svensk lag i maj … NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen.