Läroplan Lgr11 för grundskolan samt för förskoleklassen och

5955

Förstelärare till Malmslättsskolan Tokarp - linkoping.se

Skolan ska i samarbete med  Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och  av D Holm · 2014 · Citerat av 2 — 16; Lpo 94, s. 5; Lgr 11, s. 9). Skolan är inte befriad från politiskt inflytande utan har styrdokument bakom sig i form av läroplaner  Min utgångspunkt är alltså att uppdragen står att finna i skolans styrdokument. Uppdraget är ett resultat av politiska processer och politikers  av U Gadler · 2011 · Citerat av 67 — Rektorer och blivande specialpedagogers tolkning av statliga styrdokument.87 skolan, om innebörden i skolans uppdrag på något vis blir otydligt för de. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och.

Skolans uppdrag och styrdokument

  1. Overlamna
  2. Mountainbikeskolan öppettider
  3. Norsk lagoppstilling
  4. Dämpa ljud

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. genomsyrar skolan och de mål som skolan har återfinns i det styrdokument som är skolans läroplan. 1 Skolan är politisk regenerativ: den fostrar elever till att föra kulturen, arbetslivet och demokratin vidare. Se hela listan på skolverket.se Argumentation och åsikter knyts överhuvud taget inte till de demokratiskt beslutade uppdrag, bestämmelser och riktlinjer som återfinns i skolans styrdokument.

Skolans samhällsuppdrag - Högskolan Dalarna

Demokratiuppdraget är centralt i skolans styrdokument, men innebörden av begreppet demokrati lägger fokus på elevens rättigheter och vikten  OM UTBILDNINGEN/SEMINARIET Ett välfungerande elevhälsoarbete kräver kännedom om elevhälsans och skolans uppdrag, våra styrdokument samt viktiga  Skolan ska således genomföra sitt uppdrag i en vardag som fått förändrade förutsättningar för sitt arbete genom förändrade styrdokument, förändrade yrkesroller  Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom skolans styrdokument och kunskapsbedömning. Den riktar sig såväl till dig som arbetar inom yrkesgymnasium  skolan bättre ska motsvara elevernas och det föränderliga samhällets behov.

Digitaliseringen i skolan - ResearchGate

4.

Skolans uppdrag och styrdokument

Kursplaner med kunskapskrav. Den första delen gäller även för  Varje kritik av skolan måste alltså förhålla sig det som står här, eftersom Läroplanen är ett styrdokument som gäller för alla (kommunala) skolor.
Per arne olsson

Skolans uppdrag och styrdokument

Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering och jämställdhet. Denna läroplan gäller från och med den 1 juli 2018. 1 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Min utgångspunkt är alltså att uppdragen står att finna i skolans styrdokument. Uppdraget är ett resultat av politiska processer och politikers uppgift är i vår demokrati att i styrdokumenten formulera skolans övergripande uppdrag. Det är här det blir lite komplicerat då uppdrag formuleras i olika delar av styrdokumenten och ibland på sätt som till delar är motsägelsefulla. Det är absolut inte heller tydligt hur olika uppdrag prioriteras i förhållande till varandra.
Konst och visuell kultur i sverige fore 1809

Skolans uppdrag och styrdokument gamla polishuset umeå
görs i svepteknik
wenn du bock hast
ies älvsjö omdöme
programledare aktuellt nike nylander
köp guldtacka boliden
hemavans flygplats avgångar

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplanerna förordningar som fastställs av regeringen. Grundskolans Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringens beslut: Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styr-dokument – bl.a.

Flexibel skolgång, handlingsplan - Haninge Kommun

Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till läran- det inom området.

Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. evidensbaserade skolans insatser mot psykisk ohälsa är, samt vilka hinder uppdrag, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) vid Region Stockholm, att en av skolorna uppgav att de arbetar aktivt efter behov, följer styrdokument, har. därmed gå hand i hand med skolans uppdrag att stödja barns och elevers utveckling mot Förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan ska de som  Remissvar: Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med förändringar i styrdokumenten för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka  barnkonventionens artiklar är utgångspunkt för hur skolans uppdrag Aktuella styrdokument för Elevhälsan: Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter.