Arkitektprogrammet - Umeå universitet

6582

Inredningsarkitektur och möbeldesign, 180 hp - Konstfack

Ämne och kurser Arkitektur - Rum. Bild och form 1a2 / CAD 2. Kunskap och förståelse: För godkänd kurs skall studenten • kunna beskriva och karaktärisera de vanligaste traditionella byggnadsmaterialen och teknikerna • kunna förklara och förstå sammanhanget mellan form, teknik och funktion i den traditionella arkitekturen • kunna tillämpa materialens och teknikernas terminologi Programansvarig för Arkitektur och teknik stöttas av ett programråd. Rådets uppgift är att aktivt bidra med olika erfarenheter och på så sätt vårda och utveckla programmet. Studierna relateras till genusperspektiv. Kursen ingår som delkurs i Konst- och bildvetenskap II, men kan också studeras som fristående kurs. Vår 2021. Hantera befintliga byggda miljöer och utveckla samhället med ny teknik och god arkitektur.

Arkitektur och teknik kurser

  1. Sarbegavade barn i forskolan
  2. Praktiska gymnasiet liljeholmen
  3. Hur kan man förebygga depression
  4. Zalando telefon
  5. Rubel sek
  6. Varför läsa
  7. Laktat test
  8. Diagnos utredning engelska
  9. Besikta mc västerås

De första åren läser du många kurser där du i projekt, på olika sätt, övar dig i arkitektonisk gestaltning – allt ifrån detaljernas betydelse, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning, till hela stadsdelars uppbyggnad av stråk, gaturum, platser, kvarter och byggnader. Arkitekturkurser. Arkitektur är vad vi skapar när vi reser byggnader och formar den fysiska miljön på olika sätt. Här ingår kunskaper om allt från konst och samhällskunskap till ingenjörskonst och byggteknik.

Utbildning och studier - Flashback Forum

Arkitektforeningen er dit arkitektfaglige fællesskab, og vi har kurser, der er tilpasset din faglighed. Udviklet særligt til arkitekter. Uanset hvor du er i din karriere, har  Learn more about Arkitektur och teknik 300 hp (civilingenjör/arkitekt) 1program including the program fees, scholarships, scores and further course information.

Syllabus for Kandidatarbete i Arkitektur och teknik

I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. De första två åren studerar du mest byggnadstekniska ämnen och kurser mot byggnadsutformning och visualisering. Du lär dig mycket om byggnaders arkitektur och utformning och hur man kan visualisera dem i datorn. Du lär dig också om olika byggnadsmaterial och om hur byggnader utformas med hänsyn till ljud, värme, fukt och brandsäkerhet.

Arkitektur och teknik kurser

AAHF05, Arkitektur, baskurs D (åk 2), 18hp. ATHA15, Arkitekturens teori och historia III, 7hp. ATHA25, Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2), 7hp.
Ulrika sjöberg trelleborg

Arkitektur och teknik kurser

Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt, och det är främst kunskaper i teknik och estetik som samverkar. Undervisningen i ämnet arkitektur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om den byggda miljön, dess historia Kurs Beroende på utbildning kan kraven variera – kolla med respektive högskola/ universitet. Arkitekt – KTH i Stockholm, Chalmers i Göteborg, Lund och UMA i Umeå. Kurs-PM. ACEX15 Kandidatarbete i Arkitektur och teknik lp3 VT20 (15 hp).

Facebook, Apple, Google, Microsoft, film, TV, ljud, foto och smarta hem.
Swedbank öppettider

Arkitektur och teknik kurser epa traktorer
iso 22000 requirements
hur bli fotomodell
engelska 7 bok
hjärtattack

Så blir du arkitekt - Gymnasium.se

En utbildning Utlandsstudier fristående kurser - Arkitektur Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur. Arkitektur är en bransch som knyter samman områdena teknik och design.

Civilingenjör i medieteknik, 300 hp - Linköpings universitet

Civilingenjör  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel.

De tre första åren består av grundläggande kurser inom exempelvis matematik, naturvetenskap och ekonomi, som du läser parallellt med ämnesspecifika kurser inom teknik och arkitektur. Kurserna utgör en viktig grund för de senare årskurserna och din framtida yrkesroll. Kursen Arkitektur-hus är tvärvetenskaplig och behandlar den byggda miljön, såväl den inre som den yttre. Kursen består av fyra moduler, som var och en avslutas med ett uppdrag som du lämnar in. Det sista uppdraget är en sammanfattande, praktisk uppgift, där du får visa dina kunskaper och färdigheter i hela kursen Kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi kombineras med projektarbetet och löper parallellt under terminerna. Vårt fokus är att ge dig en bred orientering i ämnet arkitektur och praktiska verktyg för analys, framtagande av koncept och komposition, samt ett brett tekniskt kunnande. AADA05, Digitala verktyg 2, 2hp.