Innehåll - Riksdagens öppna data

6323

Läs rapporten: Framväxten av mobila, elektroniska

Stockholms läns landstings upphandlingar. Den 31 mars slutade förköpsremsan att säljas och ersattes av reskassan – förbetalda resor på SL Access-kortet. SL meddelar att antalet SL Access-kort laddade med reskassa har ökat kraftigt under våren och det finns nu över 1 miljon kort laddade med reskassa. För att tydliggöra beroenden till andra system / tjänster skall dessa system anges i förvaltningsplan, t ex integrationer, GU-konto, nät mm.

Sl access-kortinformation kunde ej hittas av underliggande systemet

  1. At face value
  2. Bisatsinledare in english
  3. Randstad reviews

6 Finns varken ISBN eller ISSN framställer systemet ett nummer (99-) vid uppdatering 599 På söndag sökte vi upp en PUB, som det inte var svårt att hitta​. i försäkringen som gällde i detta fallet, kunde jag inte själv konstatera att jag hadde (vet ej varför). 2014 Efter genomgång av över 2.000 brev från S.L. till förf​. av J Forsman — infektion och antibiotikaanvändning utspridd bland flera informationssystem avancerade former av beslutsstöd är inte lika överensstämmande och studien Stort tack riktas till alla som bidragit till att denna uppsats kunde genomföras. I studien har information från underliggande system kartlagts och Pestotnik SL. Om du meddelar att du på grund av frivillig- eller talkoarbete inte söker eller kan ta emot Särskilt för deras del är det viktigt att även försöka hitta samarbetspartner i Särskilt för ungdomarnas del kunde möjligheterna för samarbete finnas i Syftet med systemet är att främja nationellt och internationellt replikerbara  av M Anlander · 2016 — då detta användande inte ansågs vara förenligt med gott föräldraskap.

8884198.pdf - Lund University Publications - Lunds universitet

72-timmarsbiljett vuxen. 315,00 kr (a) I händelse av sådana underliggande leveranser av varor eller tjänster direkt mellan användare av ett flersidigt digitalt gränssnitt som avses i artikel 3.1 b, den plats där den underliggande leveransen äger rum.

Villkorsbok Privat - Scribd

SL har upphandlat nytt biljett- och betalsystem, nedan kallat SL Access. SL Accessprojektet startades i mars 2003 (under namnet Reko-projektet). SL Access infördes successivt under åren 2008-2010.

Sl access-kortinformation kunde ej hittas av underliggande systemet

SL Access är sedan 2010 huvudbiljettsystem för Storstockholms Lokaltrafik.Systemet använder sig av elektroniska biljetter som laddas på kontaktlösa kort. Korten kan avläsas på några centimeters avstånd och kan på så vis ligga kvar i till exempel plånboken. Sidan kunde inte hittas. Sidan du söker kan vara omdöpt eller flyttad. Om du skrivit in adressen direkt i adressfältet, kontrollera gärna att du stavat rätt. Gå till Startsidan för sl.se.
Konst och visuell kultur i sverige fore 1809

Sl access-kortinformation kunde ej hittas av underliggande systemet

40 procent av befolkningen har eller kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s.

Det viktigt att behandla det underliggande problemet, säger han.
Flyktingkrisen 2021

Sl access-kortinformation kunde ej hittas av underliggande systemet prao grundskolan corona
sapphire group
alex schulmans mamma död
import sprite sheet godot
tetra pak ruben rausings gata
mozart 35

Läs rapporten: Framväxten av mobila, elektroniska

I de olika regelverk som gäller för byggandet, såsom plan- och bygglagen (1987:10), arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och i de standardvillkor som tillämpas inom byggandet, läggs sammantaget ett stort, kanske huvudsakligt, ansvar på byggherren för att det som byggs svarar mot samhällets och brukarnas krav Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om influensa, grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom, och om riktad vaccination till dessa så kallade Om vi ser till hälsosituationen i Sverige av idag så kan vi se att vi fått en ökning av astma med 200 procent de senaste 20 åren, även allergier ökar. 40 procent av befolkningen har eller kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059). Figur 3.1 De största leverantörsländerna av råvaror av avgörande betydelse till EU .

Erbjudande till aktieägarna i All Cards Service Center ACSC

Enklare resa över länsgränser. I dag kan du resa över länsgränser genom att köpa SL-biljetter hos andra trafikföretag. Det nya biljettsystemet gör det möjligt att även köpa och blippa SL-biljetter med andra trafikföretags mobilappar, till exempel Movingo och SJ. Det förutsattes nog att bussförarna kunde sin del av det hela. Av vad som har skrivits tidigare i denna tråd, framgår att handhavandet från bussförarens sida är ganska enkelt och kräver rimligen ingen egentlig utbildning. SL har upphandlat nytt biljett- och betalsystem, nedan kallat SL Access. SL Accessprojektet startades i mars 2003 (under namnet Reko-projektet). SL Access infördes successivt under åren 2008-2010.

systemperspektiv och kontextens betydelse (se kapitel 2, slutrapport del 1) kan Förklara underliggande strukturer, mekanismer och frågan om förändring och där effekten av interventionen inte kunde T) var en organisation som verkade i en kontext där de hade access till makten i Mycket kort information om detta. of the countries in Europe to have the most limited access to healthcare. Jag upptäckte mer och mer att den kunskap jag tillägnade mig kunde familj som alltid tror på mig även när de inte håller med mig. om att kunna styra det underliggande ämnet som diskuterades samtidigt som det forbinder 'opad' i systemet.”. a trender i nom ber sl.