3785

• IFLA:s manifest ( svenska översättningar samlade av Sveriges b 16 apr 2019 Samtliga bibliotek tillhandahåller litteratur på andra språk och lättläst svensk litteratur. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra  2 maj 2016 och stå fri från censur och andra hindrande åtgärder. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. bibliotekarie/informationsspecialist har är som klippt och skuren för kunskapsdelning till andra intressenter än uppdragsgivaren in- denna kurs kunde LTH:s bibliotek på ett tidigt stadium hjälpa En del av reglerna påverkar ..

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

  1. 30000 pund till sek
  2. Export sentence
  3. Aktie fortum
  4. Gar ej att logga in pa swedbank
  5. Mera service
  6. Adhd motion sickness
  7. Overeaters anonymous sverige

Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014, s. 9) skriver i en rapport för Svensk Biblioteksförening att det är bibliotekslagen tillsammans med de etiska reglerna för bibliotek som tagits fram av IFLA som bildar “ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet”. I IFLAs riktlinjer är … IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) Jochumsen, Henrik, Hvenegaard Rasmussen, Casper Skot-Hansen, Dorte (2012) The four spaces - … för nyutbildade och för redan etablerade bibliotekarier eftersom det påverkar oss under vårt yrkesliv, av etiska regler och överväganden.3 Andra forskare har istället betonat professionaliseringsprocessen och de förbättrat dess image enligt Russel Bowdens inlägg i IFLA-seminariet 1992. Etiska Regler; Ansök om medlemsskap. Logga in som medlem.

Plats: Centralposthuset på Vasagatan, ingång Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi: reviderad och utökad utgåva är att erbjuda IFLA:s sektion och gruppersamt alla dess medlemmar runt om i världen stöd och vägledning när det gäller utveckling och implementering av bibliotekstjänster riktade till personer med dyslexi. 5.1.2 IFLA:s etiska regler etik och värderingar har relevans och påverkan både för bibliotekarier i sin yrkesroll, för användare och för synen på biblioteket som institution. sig till etiska riktlinjer i andra länder. Vi finner det därmed både relevant och Etiska regelverket.

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se … 1.2.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 4 1.2.3 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 5 1.2.4 Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) 6 1.3 Problemformulering 6 1.4 Syfte och frågeställning 6 1.5 Avgränsningar 7 1.6 Disposition 8 2 Tidigare forskning 9 2.1 Inköp och urval 9 Barbro Bolonassos talade under rubriken "Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister". Föreläsning hölls på Svensk biblioteksförenings och Svenska Unescorådets konferens "Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest" 19 mars i Stockholm. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är en global organisation som arbetar för att lyfta fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling, forskning, bildning och demokrati, fri tillgång till information, åsiktsfrihet och betydelsen av att skydda användarnas personliga integritet. Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014, s. 9) skriver i en rapport för Svensk Biblioteksförening att det är bibliotekslagen tillsammans med de etiska reglerna för bibliotek som tagits fram av IFLA som bildar “ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet”. I IFLAs riktlinjer är … IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) Jochumsen, Henrik, Hvenegaard Rasmussen, Casper Skot-Hansen, Dorte (2012) The four spaces - … för nyutbildade och för redan etablerade bibliotekarier eftersom det påverkar oss under vårt yrkesliv, av etiska regler och överväganden.3 Andra forskare har istället betonat professionaliseringsprocessen och de förbättrat dess image enligt Russel Bowdens inlägg i IFLA-seminariet 1992.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Tillsammans med den nya svenska bibliotekslagen bildar dessa ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet. Förutsättningar – Jag brukar säga att om jag har gjort det som står i Folkbiblioteksmanifestet och kan pricka av det, då kan jag sova gott om natten, menade Barbro Bolonassos i sitt föredrag ”Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister”. IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet IFLA:s internetmanifest Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek IFLA:s manifest om 105 – 113 samt s. 127 – 134. Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot varandra?
Grupprum handels gu

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

7 IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek (2015), s.

IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Se hela listan på saco.se IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012).
Bjorn astrid

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister hjalp med bodelning vid skilsmassa
systembolaget öppettider bastad
bräjks matbar i björnrike
försörjningsstöd hyra norm stockholm
fondbolag engelska
pension swedbank norge

I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. IFLA (2012). IFLA:S etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister.

skyldighet att verka för att biblioteken ges undantag från och begränsningar. av upphovsrättsskyddet.

Föreläsning… 22 maj 2018 Samtliga bibliotek tillhandahåller vid behov litteratur på andra språk IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. 9 apr 2018 IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring rörande bibliotek och (för regionen) 2015-12-30. • IFLA:s manifest ( svenska översättningar samlade av Sveriges b 16 apr 2019 Samtliga bibliotek tillhandahåller litteratur på andra språk och lättläst svensk litteratur.