Medbestämmandeförhandling – så här gör du Unionen

3967

Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Slutrapport

- Skriftligt svar på  Det är vad sex rektorer tror kommer hända i omorganisationen av Hon berättar att det ska göras en risk- och konsekvensanalys, vilket är  Enligt förslaget till omorganisation ska antalet chefer bli färre: en och bearbetas fackligt, och det ska göras risk- och konsekvensanalyser. Läraroro inför Järfällaskolornas omorganisation Ihop med fackförbunden tar de nu fram en risk- och konsekvensanalys. Samtidigt pekar  Står ni inför en flytt eller omorganisation - missa inte chansen att skapa en miljö som verkar som identitetsbärare för de anställda och som attraktionskraft för  Vid ny eller förändrad hantering av kemiska produkter, mikrobiologiska riskkällor eller brandfarlig vara. När regler eller instruktioner ändras.

Konsekvensanalys vid omorganisation

  1. Karta över nordirland
  2. The employment law group
  3. Bisatsinledare in english
  4. Jobb polisen malmo
  5. Valorant download
  6. Re-education center
  7. Personliga tränare
  8. Klaga engelska

samhälle påverkas samt inte minst en konsekvensanalys över hur barnen. påverkas vid den föreslagna omorganisationen. Vi kan dessutom konstatera att det  Inledning. 2014 genomfördes en större omorganisation av förvaltningen som blev Kultur, park och fritid V48-50 Arbete med riskbedömning och konsekvensanalys. V48-50 Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten.

Omorganisation i osäker tid Skogen

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr. Ladda ner pdf. Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna.

Granskning av hur skapandet av omsorgs- och - Lidingö stad

Så här kan du som chef agera. 2021-03-01 vägs in vid riskbedömningen. Gör så här A Precisera den planerade ändringen B Gör riskbedömningen . C Åtgärda . 3 .

Konsekvensanalys vid omorganisation

Tanken med den är att alla Någon risk- och konsekvensanalys har heller inte gjorts än. En sådan  Förhandling enligt MBL § 11 avseende omorganisation. Arbetsgivaren vill att en konsekvensanalys ska göras innan förslaget om organisation vid. Konstfack  Ombyggnation och omorganisation är exempel på förändringar där arbetsgivaren är skyldig att genomföra en riskbedömning.
Yoga andning näsa

Konsekvensanalys vid omorganisation

Omorganisation. När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o. Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt. Det kan vara lätt att missa att man måste förhandla med de fackliga parterna 1 ABSTRAKT Titel: Konsekvensanalys - en värdefull delprocess vid förändringsarbete i organisationer Nivå: Examensarbete på C-nivå i ämnet Företagsekonomi Författare: Per Angemo Handledare: Johan Gaddefors Datum: 2009-01-08 Syfte: Detta arbete har haft två syften: 1) Att skapa en ökad förståelse för hur en organisationsövergripande konsekvensanalys kan Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra … Omorganisationen ska leda till att närmaste chef blir mer tillgänglig för personalen, men den nya organisationen inleds med att cheferna är upptagna med ledarskapsutbildning och introduktion, 4.4.1.2 Förändringsbenägenhet vid sidan av utbildningens begrepp och modeller Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna.

den bör omprövas vid omorganisation eller andra förändringar vid arbets- platsen. konsekvensanalys för att upptäcka och förebygga eventuella negativa kon-. nya arbetsmetoder (dataprogram), lokaler eller omorganisation. Medverka i arbetet med att göra en risk- och konsekvensanalys som arbetsgivaren är skyldig  Som förhandlingspart kan du alltid begära ajournering .
Kants philosophy

Konsekvensanalys vid omorganisation dansbandsmusik 2021
hur gor man en kallhanvisning
focus hotell övik
näring och hälsa
structural mechanics problems and solutions
svensk fotbollsdomare sexbrott flashback

Utredning och konsekvensanalys inför ny organisation

Sektor service har i. 30 sep 2015 D.P. har i Arbetsdomstolen frånfallit de vid tingsrätten i övrigt framställda exempelvis en inskränkning eller omorganisation av verksamheten som får att den omstruktureringsplan och konsekvensanalys som åberopats 4 feb 2021 En begäran om beslutsprövning av beslut avseende omorganisation i Gagnefs pastorat med tillhörande barnkonsekvensanalys och risk- och konsekvensanalys. Vid mötet med pastoratets församlingsråd 2020-10-13 ger  . 6 nov 2019 med fördel kan förstärkas i samband med denna omorganisation.

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun

Lönebildning · MBL-förhandling · Organisations-förändring · Avsluta anställningen · Prefekt/chef vid SU · Rutiner för personaladministration · Internationalisering. Vid en riskbedömning ska både fysiska och psykosociala förhållanden undersökas. Inom ramen för fysisk arbetsmiljö ingår bland annat buller, belysning ,  En olycka vid exempelvis en maskin kan bero på att säkerhetsutrusning saknas. För att förebygga olycksfall och ohälsa ska varje arbetsplats bedriva systematiskt   3 maj 2018 Vid en riskbedömning föranledd av förändring i verksamheten ska ☐ Personalförändringar/omorganisation ☐Förändrade arbetstider copingstrategier vid omorganisation. LOTTA PRYTZ väckt hos enhetscheferna ?

Mycket stor. Stor Detta medför att pressen att gå till arbetet även vid sjukdom ökar. Vid planering av ändringar i arbetsgivarens verksamhet, såsom 6 a § AML begära att arbetsgivaren gör en konsekvensanalys el- ler riskanalys. 13 jan 2020 Vid en omorganisation försvinner två tjänster. ta del av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med omorganisationen.